top of page
image0 (3).jpeg

មាតិកាកសិកម្ម

ដោយចាប់ផ្តើមពីទំហំតូចជាមួយនឹងទូខោអាវ ជនជាតិដើម Zim មានគម្រោងពង្រីកប្រតិបត្តិការតូចមួយនេះទៅជាមួយ។Bison Ranch & Farm. តាមដំណើរនៅទីនោះ!

bottom of page